Єдина Країна! Единая Страна!
Середа, 19.05.2021, 03:58
Меню сайту

Фотогалерея

Друзі сайта
. . . . . . . . . .

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Бібліографія

1. Бугерко А.А. Училище-агрофірма: новий тип навчального за­кладу: Навч. метод. Посіб. / За ред. Н.Г. Никало. — К.: Знання, 1998. — 108 с. — Бібліогр.: С. 104—107.

2. Бугерко А.А. ВПУ - агрофірма в системі безперервної професій­ної освіти // Професійна освіта. — 1997. — № 1—2 (II-12).

     3. Боднар А.М. З досвіду складання та використання опорних кон­спектів з предмета „Система технічного обслуговування та ремонт машин"/ Матеріали регіональної науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти": Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 14/ Під заг. ред. І.М. Бендери., В.І. Овчарука. О. В. Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. С. 162—166.

4. Боднар В.А. Методика складання та використання структурно-логічних схем із використанням інформаційних технологій. / Мат.2011. – С. 53-54.

5. Гай Н.М. Інтенсивна технологія вирощування та збирання картоплі. / Всеукраїнські експериментальні педагогічні майданчики професійної освіти. Науково-методичні матеріали за результатами роботи.

Упорядники: М.П. Сидоренко, Т.Г. Націокс – К: ПТЗО МОН України, 2008 – С. 147-165.

6. Зозуля А.В. Особливості особистісно-орієнтованого навчання учнів при вивченні сільськогосподарських машин./ Матеріали регіо­нальної науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти": Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 14 / Під заг. ред. І.М. Бендери., В.І. Овчарука. О.В. Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. С. 166—170.

7. Лотоцький 1.1., Коваль Н.В. Потенціал приватного господарю­вання та зайнятість населення // Збірник наукових праць Подільської аграрно-технічної академії / За ред. М.І. Самокиша. — Кам'янець-По­дільський. — 2001. — Вип. 9. — С. 228—230.

8. Коваль Н.В. Розвиток особистих господарств та їх вплив на зай­нятість сільського населення // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК: у чотирьох частинах. — Частина 2 / За редакцією П.Т. Саблука. — К.: ІАЕ, 2001. — С. 23—26.

9. Коваль Н.В. Роль індивідуальних господарств у виробництві і реалізації продукції скотарства // Збірник наукових праць ПДАТА. — Кам'янець-Подільський. — Вип. 10. — 2002. — С. 201—203.

10. Коваль Н.В. Зайнятість та резерви виробництва продукції в гос­подарствах населення // Економіка АПК. — Київ, 2003. — № 3. — С. 135—138.

11. Коваль Н.В. Тенденції розвитку молочного скотарства приват­ного сектора // Збірник наукових праць ПДАТА. — Кам'янець-По­дільський. — Вип. 11. — 2003. — С. 292—295.

12. Коваль Н.В. Доходи та витрати особистих господарств насе­лення // Збірник наукових праць ПДАТУ / За ред. М.І. Бахмата. — Кам'янець-Подільський. — Вип. 12. — 2004. — С. 317—320.

13. Колісник С.Т. 55 років підготовки фахівців-аграріїв у ВПУ-36 / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Пробле­ми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та про­фесійної освіти. — 4.2.: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 15 / Під заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Овчарука, О.В. Ткача. — Кам'я­нець-Подільський: Аксіома, 2007.С. 41—45.

14. Мельничук Г.С. Проблема низької успішності учнів та шляхи її вирішення./Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конфе­ренції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. — 4.2.: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 15 / Під заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Овчарука, О.В. Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2007. — С. 107—110.

 15. ОсипчукМ.Я., Петрова М.Я., Мельник В.Б., Ходаков С.П. Аналіз виконання посадових обов'язків та рейтинг педагогічних працівників // Професійна освіта. Науково — методичний вісник. — 2005. — № 1—2 (24—25).

16. М.Я. Осипчук. Ступеневе навчання — вимога часу // Професій­на освіта. — 2003. № 1—2 (20—21).

17. Петрова М.Я. Реалізація ступеневої системи освіти у закладах профтехосвіти сільськогосподарського профілю./ Матеріали регіо­нальної науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фа­хівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти": Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 14 / Під заг. ред. І.М. Бендери., В. І. Овчарука. О.В. Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. — С. 161—162.

18. Петрова М.Я. Нові підходи до підготовки учнів у ВПУ/ Ма­теріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та про­фесійної освіти. — 4.2.: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 15 / Під заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Овчарука, О.В. Ткача. — Кам'я­нець-Подільський: Аксіома, 2007. — С. 166—168.

19. Петрова М.Я. Проблеми навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах професійно-технічної освіти сільськогосподарського профілю професійне ставлення осо­бистості: проблеми і перспективи. / Матеріали міжнародної науково практичної конференції. Хмельницький: ТУП, 221. — С. 208—211.

20. Петрова М.Я. Зміст навчання у закладах освіти сільськогосподар­ського профілю і проблема наступності //Професійно-технічна освіта: —2001, — № З, — С. 12—15.

21. Петрова М.Я. Неперервна освіта — освіта впродовж життя. //Професійно-технічна освіта. — 2001. — № 4. — С. 29—30.

22. Петрова М. Я. У творчому пошуку. // професійно-технічна освіта — 2003, — №3, — С.

 23. Петрова М.Я. З досвіду роботи інженерно-педагогічних пра­цівників ВПУ з обдарованими дітьми./ Матеріали регіональної науко­во-методичної конференції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти": Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 14 / Під заг. ред. І.М. Бендери., В.І. Овчарука. О.В. Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. — С. 170—173.

24. Петрова М.Я. Впровадження моніторингу якості праці інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних  навчальних закладів. / Всеукраїнські експериментальні педагогічні майданчики професійно-технічної освіти. Науково-методичні матеріали за результати роботи. Упорядники: М.П. Сидоренко, Т.Г. Націокс – К ПТЗО МОН України, 2008 – С. 73-92.

25. Петрова М.Я. Сучасна професія організатор агробізнесу. /  Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під. заг. ред. І.М. Бендери, С.В. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: Видавець П.П.  Зволейко Д.Г., 2011. – С. 358-360.

26. Петрова М.Я.Узагальнення результаті педагогічної праці. / Професійна освіта. Науково-методичний вісник. – Сімферополь: Видавництво «Доля». 2005. – С. 90-106.

27. Петров О.В. Особливості проведення лабораторно-практичних занять з предмета „Зернозбиральні комбайни". / Первые международные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева. Николаев. 25—27 сентября 2003 года. Сборник научных трудов. — Николаев: Издательство „Илион", 2003. — С. 243—252.

28. Петров О.В. Використання тестів для оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета „Зернові комбайни"/ Матеріали регіональ­ної науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фахів­ців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти": До­даток до збірника наукових праць ПДАТУ № 14 / Під заг. ред. І.М. Бендери., В.І. Овчарука. О.В. Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. — С. 173—186.

29. Петров О.В. Використання інформаційних технологій у підго­товці механізаторів сільськогосподарського виробництва/Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали III між­народної науково-практичної конференції. — Хмельницький: ХНУ, 2005, —С. 129—132.

30. Стрельський Я.В. З досвіду використання інформаційних технологій під час вивчення природничо-наукових дисциплін. / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під. заг. ред. І.М. Бендери, С.В. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: Видавець П.П. Зволейко Д.Г., 2011. С. 416.

31. Сірант Л.В. З досвіду використання виробничих ситуацій на уроках спецтехнології при підготовці кухарів. / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під. заг. ред. І.М. Бендери, С.В. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: Видавець П.П. Зволейко Д.Г., 2011. С. 409 – 410.

32. Ходаков С.П. Використання життєвого досвіду учнів на уроках математики / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конфе­ренції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. — 4.2.: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ №15/ Під заг. ред. І.М.Бендери, В.І. Овчарука, О.В.Ткача. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2007. — С. 261—264.

33. Шиманський С.Б. Використання методу проектів при вивченні предмету „Трактори" / Матеріали регіональної науково-методичної конференції „Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних за­кладах вищої та професійної освіти": Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 14/Під заг. ред. І.М. Бендери., В.І. Овчарука. О.В. Тка­ча. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2006. — С. 188—195.

 

Форма входа

Пошук

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Наше опитування
Яка професія потрібна сьогодні селу?
Всього відповідей: 305

Новини ПедПРЕСА

Балин 
Copyright MyCorp © 2021 Створити безкоштовний сайт на uCoz